Tuesday, April 20, 2010

Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi, KPM

http://apps.emoe.gov.my/bppk/

Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi

Laman web ini merupakan satu saluran untuk memberi maklumat mengenai organisasi, fungsi dan peranan Bahagian serta perkhidmatan yang disediakan.

Maklumat ini dikemaskinikan dari masa ke masa untuk memastikan semua pengunjung mengetahui perkembangan yang terkini khususnya berhubung dengan Penilaian Tahap Kecekapan dan Peperiksaan Perkhidmatan.

No comments:

Post a Comment